top of page

Geschiedenis

De grondlegger van deze manuele geneeskunde was arts en predikant A.T. Still. Bij zijn behandelingen ondervond hij dat zijn patiënten sneller en beter herstelden wanneer hij het lichaam soepel maakte en ‘rechtzette’ met zijn handen. De redernatie hierachter was dat het lichaam ontvankelijker is voor klachten, ziektes en aandoeningen, wanneer het weefsel stugger wordt. Het doel is om de weefsels de beweeglijkheid en soepelheid terug te geven. Deze weefsels bevatten zowel het viscerale (organen), cranio-sacrale (hersenen, ruggenmerg en zenuwen) als het pariëtale (bewegingsapparaat) systeem.

Contact

Adres

Bloemendaallaan 41

3771 HT Barneveld

label logo.png
bottom of page