Erkenning en register

Gorte Osteopathie is aangesloten bij het NRO. Dit betekend voor u dat, indien uw verzekering passend is, u (een deel van) de behandeling vergoed krijgt.


In Nederland is osteopathie niet door de overheid gereguleerd. De regulering en het toezicht op kwaliteit zijn in handen van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).


Het NRO is door de beroepsvereniging (NVO) aangewezen als kwaliteitsregister voor de osteopathie in Nederland.

Contact

Adres

Bloemendaallaan 41

3771 HT Barneveld