Erkenning en register

Gorte Osteopathie is aangesloten bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie). Dit betekend voor u dat, indien u aanvullend verzekerd bent, u (een deel van) de behandeling vergoed krijgt.

 

In Nederland is osteopathie niet door de overheid gereguleerd. De regulering en het toezicht op kwaliteit zijn in handen van het NRO.

 

Het NRO is door de beroepsvereniging (NVO) aangewezen als kwaliteitsregister voor de osteopathie in Nederland.


Hendrieke Gorte-Slot

Persoonlijke AGB-Code: 90106521

Praktijk AGB-Code: 90066727

Rianne Beijeman

Persoonlijke AGB-Code: 90109543

Praktijk AGB-Code: 90066727